Cách đây hơn một năm, ngày 23/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) là đô thị loại II. Song cũng chính từ thời điểm đó, Vĩnh Yên đã hướng đến một mục tiêu mới là phấn đấu đến năm 2020, TP cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới đô thị xanh.

Nhiều lợi thế trong phát triển

TP Vĩnh Yên là trung tâm kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, văn hoá xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, với diện tích tự nhiên hơn 50,8 km2, dân số trên 15 vạn người.

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, thuộc vùng Thủ đô Hà Nội, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, lại có hệ thống giao thông thuận lợi với tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai và QL2 chạy qua nối liền thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía bắc, TP Vĩnh Yên hội tụ nhiều tiềm năng trong phát triển công nghiệp, thương mại, giao lưu hàng hoá… cũng như có cơ hội tiếp cận nhanh với các thành tựu khoa học kỹ thuật, văn hoá thông tin…

Phát huy lợi thế và tiềm năng tự nhiên dồi dào, phong phú, TP có nhiều chính sách ưu đãi, thông thoáng trong việc thu hút đầu tư. Kể từ ngày tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, Vĩnh Yên luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vững chắc. Đặc biệt, sau hơn 11 năm là đô thị loại III, hơn 9 năm là TP trực thuộc tỉnh, Vĩnh Yên đã có những bước chuyển mạnh mẽ về mọi mặt. TP chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ – thương mại, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 21,89%. Năm 2015, GDP bình quân đầu người ước đạt gần 4.619 USD, thu ngân sách ước đạt 2.459 tỷ đồng.

Xứng danh đô thị loại II

Đóng góp vào thành tựu nổi bật trên, công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển đô thị và nông thôn giữ vai trò quan trọng. Chỉ tính riêng 5 năm, từ năm 2010 – 2015, TP đã triển khai thực hiện quy hoạch có hiệu quả 28 KĐT với tổng diện tích 1.239,89ha; điều chỉnh quy hoạch 04 khu với tổng diện tích 192,38ha. Trong số này có các quy hoạch lớn, mang tính định hướng, phát triển lâu dài. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, các nhà đầu tư đã yên tâm tìm đến Vĩnh Yên đầu tư xây dựng nhiều KĐTM hiện đại như KĐT Nam Vĩnh Yên, khu du lịch sinh thái Bắc Đầm Vạc, KĐT Hà Tiên, khu chung cư Vinaconex…

Cũng trong 5 năm qua, Vĩnh Yên đã quan tâm, nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB). TP thực hiện hiệu quả 568 dự án với tổng mức đầu tư 3.860,6 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư XDCB trong 5 năm ước đạt 1.610 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác phát triển đô thị và xây dựng hạ tầng đô thị được triển khai tích cực. Hệ thống điện, nước sinh hoạt được TP đầu tư nâng cấp, xây mới, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống. Hệ thống xử lý nước thải tiếp tục được đầu tư và hoàn thiện. Công tác chỉnh trang đô thị được chú trọng. Trật tự đô thị trên địa bàn TP cơ bản được đảm bảo. Công tác quản lý dịch vụ công ích về môi trường, đô thị đã có những bước chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường. Việc quản lý, sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, nhất là về đất đai…

Với quan điểm đầu tư cho TP Vĩnh Yên chính là đầu tư cho tỉnh Vĩnh Phúc, 5 năm qua, tỉnh và TP ưu tiên đầu tư cho Vĩnh Yên các công trình tạo điểm nhấn đô thị được như công viên quảng trường, nhà hát, khu văn miếu tỉnh, hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, công viên, vườn hoa, cây xanh và làm đường đạo xung quanh các hồ, đầm…

Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn cũng được quan tâm, đầu tư xây dựng, gắn với thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao…

Cùng với những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế, Vĩnh Yên cũng phát triển lĩnh vực văn hoá-xã hội đạt được nhiều thành tựu, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Công tác quân sự-quốc phòng thường xuyên được củng cố và tăng cường. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Ghi nhận những thành tựu mà Vĩnh Yên đã đạt được, ngày 23/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận TP Vĩnh Yên là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định và nâng cao vị thế của TP, tạo tiền đề để TP tiếp tục phát triển và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới đô thị xanh.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đô thị loại I trước năm 2020

Bước vào giai đoạn 2015 – 2020, Đảng bộ TP Vĩnh Yên quán triệt quan điểm: Phát triển TP theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, kinh tế – xã hội phát triển toàn diện, bền vững, trong đó dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ yếu. An ninh, chính trị được giữ vững, quốc phòng được tăng cường. Hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao… Trong quá trình xây dựng và phát triển, Vĩnh Yên phải đi trước một bước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm động lực, hạt nhân thúc đẩy kinh tế, xã hội của các địa phương khác trong tỉnh, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, đối ngoại của tỉnh và trở thành đô thị lõi của TP Vĩnh Phúc trong tương lai

Để thực hiện được chiến lược phát triển trên, Đảng bộ TP Vĩnh Yên đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Thứ nhất, trong phát triển kinh tế, TP Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao, gắn với bảo vệ môi trường; Phát triển nông nghiệp phục vụ đô thị, tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao, tiết kiệm diện tích đất canh tác, nâng cao chất lượng sản phẩm…

Thứ hai, trong lĩnh vực phát triển và quản lý đô thị, tài nguyên – môi trường, TP tập trung xây dựng phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đô thị, hoàn thiện xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững; Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường; Đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển.

Thứ ba, trong lĩnh vực văn hóa xã hội, TP sẽ phát triển văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển bền vững; Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo toàn diện, phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giáo dục – đào tạo, thực hiện chiến lược, công bằng xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

TP đồng thời thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ khác, gồm đẩy mạnh công tác đối ngoại; Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực và chuyên nghiệp cao; Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng Đảng viên…

Diện mạo khang trang hiện đại của TP Vĩnh Yên.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân TP Vĩnh Yên quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nguồn: baoxaydung.com.vn