Ngày 21/3, Cục Thuế TP.HCM đã có thông báo về việc 76 doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực bất động sản nợ thuế gần 800 triệu đồng.

Theo đó, Cục Thuế TP.HCM thực hiện công khai thông tin 76 doanh nghiệp ngành xây dựng, kinh doanh bất động sản nợ thuế, với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp kỳ tháng 1/2019 là gần 800 triệu đồng. Danh sách các doanh nghiệp này được đăng trên website ngành thuế và trên các phương tiện truyền thông.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản Việt Hải với số tiền nợ thuế hơn 181 triệu đồng, tiếp theo là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 8 với tiền nợ thuế 114 triệu đồng, Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Phú Mỹ với số tiền nợ thuế là hơn 88 triệu đồng, Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 nợ thuế hơn 73 triệu đồng, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lâm Viên nợ thuế số tiền gần 67 triệu đồng, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Cotec nợ thuế gần 30 triệu đồng…