UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành công văn gửi các sở, ngành liên quan về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển.

 

Phải đảm bảo không gian ven biển phục vụ công cộng - Ảnh minh họa: TNO

Phải đảm bảo không gian ven biển phục vụ công cộng – Ảnh minh họa: TNO

Ngoài ra, các ngành liên quan và UBND các huyện ven biển kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các dự án; rà soát để điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp, khai thác sử dụng không gian ven biển hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng. Tăng cường kiểm tra, xử lý cương quyết và dứt điểm các trường hợp vi phạm.Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất lập quy hoạch xây dựng khu vực ven biển, làm cơ sở quản lý, kiểm soát phát triển các dự án ven biển; đảm bảo quỹ đất bố trí khu dịch vụ công cộng, công viên, quảng trường, bãi tắm phục vụ dân cư và khách du lịch, công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực bảo tồn, phòng hộ…