UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị S2, tỷ lệ 1/5000 (phần quy hoạch sử dụng đất) và bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại khu đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu H-1 phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Theo đó, quy mô diện tích đất điều chỉnh quy hoạch khoảng 18.433,8m2. Việc điều chỉnh nhằm góp phần xây dựng điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, phục vụ đào tạo chất lượng cao, đào tạo sau đại học để đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển của đất nước và nhu cầu của xã hội, phù hợp với định hướng quy hoạch hệ thống đào tạo đại học, cao đẳng theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch và làm cơ sở để các cấp chính quyền thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Về quy hoạch sử dụng đất: Theo Quy hoạch phân khu đô thị S2, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 405/QĐ-UNBND ngày 16/1/2014, khu đất điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 1,84ha, thuộc một phần khu đất có diện tích khoảng 3,34 ha, có chức năng là đất công cộng khu ở, ký hiệu H-1; nay điều chỉnh 1,84ha đất thành chức năng đất cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh thực hiện theo Quy hoạch phân khu đô thị S2 tỷ lệ 1/5000 đã phê duyệt.

Về hạ tầng kỹ thuật: Nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất của khu đất nêu trên không làm thay đổi dân số của ô quy hoạch H-1; chỉ tiêu tính toán nhu cầu hạ tầng kỹ thuật của chức năng đất công cộng đô thị là tương đồng với chức năng đất cơ quan, trường đào tạo. Việc điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất tại ô đất này không làm thay đổi nhu cầu hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở xung quanh theo Quy hoạch phân khu đô thị S2, tỷ lệ 1/5000 được duyệt. Đồ án điều chỉnh đề xuất giữ nguyên mạng lưới giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh ô đất theo Quy hoạch phân khu đô thị S2, tỷ lệ 1/5000 được duyệt.

Nguồn: baoxaydung.com.vn