UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết KĐTM Phú Lương tại các ô đất quy hoạch ký hiệu LK-01, LK-03, LK-04, LK-05, LK-20, LK-40, BT-01, BT-02, BT-06, BT-08, BT-14, BT-15, BT-17, CT, CX-27, tỷ lệ 1/500 tại các phường Phú La, Phú Lương, Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Theo đó, tổng diện tích đất các ô điều chỉnh khoảng 58.338m2 (gần 5,8338ha) với quy mô dân số khoảng 3.188 người. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh tại các ô đất nêu trên được giữ nguyên theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết KĐTM Phú Lương, tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Nội dung điều chỉnh: Cơ cấu sử dụng đất: Điều chỉnh tách ô đất quy hoạch ký hiệu X10 ra khỏi KĐTM Văn Phú, đồng thời, góp phần đất này vào KĐTM Phú Lương theo đúng Quyết định số 6469/QĐ-UBND ngày 5/12/2014 của UBND TP về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung ghi tại Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 5/10/2012 “Thu hồi 303m2 đất nằm trong KĐTM Văn Phú do Cty CP Đầu tư Văn Phú – Invest đang quản lý, sử dụng giao Cty CP Đầu tư xây dựng Trung Việt quản lý, sử dụng…”. Nội dung điều chỉnh nêu trên dẫn đến thay đổi phạm vi, ranh giới và tăng diện tích đất KĐTM Phú Lương từ khoảng 58.035m2 lên khoảng 58.338m2.

Điều chỉnh: Số lô, dân số tại các ô đất quy hoạch ký hiệu LJ-01, LK-03, LK-04, LK-05; ranh giới, diện tích đất, số lô, dân số tại các ô đất quy hoạch ký hiệu LK-20, LK-40; Chức năng sử dụng đất, dân số tại các ô đất quy hoạch ký hiệu BT-01, BT-02, BT-06, BT-14, BT-15 thành các ô đất quy hoạch có chức năng nhà ở liền kề, nhà ở biệt thực, nhà ở thấp tầng, cây xanh nhóm nhà ở; Số lô, dân số tại các ô đất quy hoạch ký hiệu BT-08, BT-17; Dân số tại ô đất quy hoạch ký hiệu CT; Ranh giới, diện tích đất tại ô đất quy hoạch ký hiệu CX-27.

Điều chỉnh, phân bổ lại cơ cấu các thành phần đất xây dựng nhà ở… song vẫn đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp theo Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 được duyệt và khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với dự án đầu tư KĐT mới Văn Phú. Đề xuất giải pháp mới về tổ chức không gian kiến trúc hài hòa với các công trình lân cận trong khu vực.