Đà Nẵng là một trong 3 thành phố trên thế giới được chọn triển khai “Dự án Quy hoạch nhanh”…Trong khuôn khổ “Dự án Quy hoạch nhanh”, ngày 25/11, Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp với Chương trình định cư con người Liên Hiệp quốc (UN-Habitat) tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức hội thảo quản lý chất thải rắn.

Đà Nẵng là một trong 3 thành phố trên thế giới cùng Kigali (Rwanda) và Assiut (Ai Cập) được chọn triển khai “Dự án Quy hoạch nhanh” dựa trên Chương trình nghiên cứu “Các đô thị trong tương lai”. Dự án do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ với tổng kinh phí 410.000 Euro, thực hiện trong 4 năm, từ 2015 đến 2019.

Một góc của TP Đà Nẵng

Dự án nghiên cứu, phát triển phương pháp quy hoạch nhanh đa ngành, tập trung vào hạ tầng, năng lượng, nước, nước thải, chất rắn và nông nghiệp đô thị.

Hội thảo lần này nhằm cung cấp phương pháp quản lý, qui hoạch mới liên ngành, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn.

Bà Andrea Koch Kraft- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu Cộng hòa Liên bang Đức cho biết: Một trong những mục tiêu của dự án chúng tôi hướng đến là làm sao để các thành phố có khả năng hòa nhập, phát triển bền vững, chống chịu tốt và thích ứng tốt.

Với sự phát triển nhanh chóng của các đô thị hiện nay thì đòi hỏi chúng ta phải có phương pháp qui hoạch nhanh, thích ứng… Vấn đề quan trọng là tìm kiếm giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi thành phố nhằm hướng đến quản lý hạ tầng, phát triển bền vững.

Nguồn: baoxaydung.com.vn