Ngày 30/12, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Quốc Oai có diện tích khoảng 14.700,62ha, trong đó, đất phát triển đô thị khoảng 7.382ha, diện tích đất nông thôn khoảng 7.318,62ha với quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 304.000 người, trong đó, dân số đô thị khoảng 180.000 người, dân số nông thôn khoảng 124.000 người.

Huyện Quốc Oai có phía Đông giáp huyện Hoài Đức và quận Hà Đông; phía Tây giáp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; phía Nam giáp huyện Chương Mỹ; phía Bắc giáp huyện Thạch Thất và huyện Phúc Thọ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết, quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội TP Hà Nội, các quy hoạch ngành và lĩnh vực đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt; lồng ghép phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện.

Làm cơ sở để triển khai quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn, đồng thời lập các dự án đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội huyện Quốc Oai.

Đồng thời, quy hoạch cũng tạo tiền đề, động lực để phát huy các tiềm năng, thế mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực về đất đai và nguồn lao động trên địa bàn, là cơ sở pháp lý để chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm hướng tới xây dựng hình ảnh huyện Quốc Oai là một trong những khu vực phát triển năng động, bền vững phía Tây Thủ đô Hà Nội: hài hòa giữa đô thị và nông thôn, hiện đại truyền thống, bảo tồn – phát triển trong tổng thể Thủ đô “Xanh – Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

Quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030 được định hướng gồm 3 khu vực chính: Khu vực đô thị, khu vực nông thôn và khu vực hành lang xanh.

Khu vực đô thị: Thị trấn Quốc Oai phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, văn hóa lịch sử, nông nghiệp công nghệ cao. Một phần đô thị vệ tinh Hòa Lạc phát triển là đô thị khoa học, công nghệ và đào tạo có chức năng hỗ trợ đô thị trung tâm về công nghiệp, dịch vụ y tế, đào tạo; là trung tâm nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và tâm linh; hỗ trợ phát triển cho khu vực nông thôn nằm trong hành lang xanh.

Khu vực nông thôn: gồm các xã nằm ngoài phạm vi phát triển đô thị, định hướng phát triển theo mô hình nông thôn mới đặc thù của Thủ đô, định hướng phát triển mô hình trang trại, nghiên cứu khoa học phục vụ nông nghiệp, hoạt động phục vụ du lịch, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống.

Khu vực hành lang xanh: phát triển du lịch, mô hình trang trại, nghiên cứu khoa học phục vụ nông nghiệp, khoanh vùng bảo vệ và bảo tồn các làng nghề truyền thống, các vùng đa dạng sinh học, vùng nông nghiệp năng suất cao; phát triển hệ thống xã hội – hạ tầng kỹ thuật chung cho toàn đô thị, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối liên đô thị.

Trên cơ sở phân vùng địa hình và phân vùng phát triển kinh tế – xã hội, định hướng phân vùng phát triển không gian huyện Quốc Oai gồm 6 vùng: Vùng 1 – Thị trấn sinh thái Quốc Oai phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, văn hóa lịch sử, nông nghiệp công nghệ cao.

Vùng 2, một phần đô thị vệ tinh Hòa Lạc, phát triển theo mô hình đô thị khoa học, công nghệ và đào tạo có chức năng hỗ trợ đô thị trung tâm về công nghiệp, dịch vụ, y tế, đào tạo; là trung tâm nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và tâm linh.

Vùng 3 – vùng gò đồi, du lịch nghỉ dưỡng – sinh thái, trồng cây ăn quả và chăn nuôi; vùng 4 – vùng đồi thấp, phát triển cây ăn quả, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; Vùng 5 – vùng đồng bằng nội đồng, phát triển lúa năng suất cao, chăn nuôi và làng nghề truyền thống; Vùng 6 – vùng ven bãi, phát triển rau sạch, rau an toàn và cây ăn quả.

Trên cơ sở định hướng Thủ đô, đánh giá quỹ đất xây dựng và mối liên hệ phát triển với các đô thị xung quanh, phát triển thị trấn sinh thái Quốc Oai về phía Tây và phía Bắc, nơi có quỹ dất xây dựng và kết nối thuận lợi với đô thị trung tâm và đô thị mới Hòa Lạc; hạn chế mở rộng đô thị về phía Nam do đây là vùng trũng, phù hợp phát triển nông nghiệp.

Nguồn: baoxaydung.com.vn