Công ty Cổ phần Cofitech số 3 là Đơn vị thi công chuyên về lĩnh vực xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp. Các công trình của Công ty có mặt ở hầu hết các Tỉnh, Thành phố lớn của cả nước, Công ty Cổ phần Confitech số 3 cũng phát triển mạnh về lĩnh vực thiết kế, trang trí nội – ngoại thất công trình, đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Công ty Cổ phần Confitech 3 cam kết hoạt động theo hệ thống quản lý toàn diện và hiệu quả, đạt tiêu chuẩn Quốc tế và đã được tổ chức QMS (Úc) cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008.

Với yêu cầu đa dạng của khách hàng, mỗi công trình có những đặc điểm và yêu cầu khác nhau đã tạo ra nét đặc thù riêng cho ngành xây dựng. Chính vì thế chúng tôi xác định hệ thống quản lý  chất lượng rất quan trọng để đảm bảo những mục tiêu, chiến lược đề ra cùng với sự linh hoạt trong kinh doanh đã giúp cho chúng tôi đáp ứng được yêu cầu từng công trình cụ thể.

Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Cổ phần Confitech 3được áp dụng từ lúc mời thầu, trong quá trình đám phán ký kết hợp đồng cho đến hết thời gian bảo hành công trình.

Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty liên tục được cải tiến và điều chỉnh cho phù hợp với từng dự án nhằm đảm bảo mang lại kết quả tốt nhất cho Khách hàng.

Chương trình đào tạo nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo tất cả các nhân viên hiểu rõ được hệ thống quản lý của Công ty, giúp họ áp dụng và duy trì hệ thống này trong công việc.

Chúng tôi mong muốn tất cả khách hàng đánh giá khách quan hiệu quả thực hiện của Công ty  qua từng dự án. Chúng tôi sẽ cung cấp phần đánh giá thành công về mặt tiến độ, chất lượng, ngân sách, thành tích của mỗi nhân viên cũng như sự hợp tác của các nhà Thầu phụ/ Cung cấp cho từng dự án cụ thể.

Chúng tôi tuyên bố chính sách chất lượng này như một lời cam kết với tất cả các khách hàng, cùng với các Nhà Thầu phụ/ Nhà Cung cấp chiến lược hiện nay của Công ty sẽ mang đến cho Khách hàng của Công ty Cổ phần Confitech số 3 những công trình có chất lượng tốt nhất.