Uncategorized

Không để phát sinh các công trình “siêu mỏng, siêu méo”

Danh mục:

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng ban Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo”, quản lý đô thị hai bên các tuyến đường mới mở trên địa bàn TP.

Đọc thêm