Dịch vụ

Dịch vụ của Confitech3

Danh mục:

Danh sách dịch vụ:

1.Tư vấn

– Tư vấn đầu tư (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính)

– Tư vấn lập dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư công trình xây dựng

– Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án các công trình xây dựng

2.Thiết kế

– Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình

– Thiết kế công trình giao thông cầu, đường bộ

– Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

– Thiết kế khảo sát địa hình công trình cầu đường bộ

3. Giám sát thi công xây dựng công trình cầu và đường bộ

4. Xây dựng

– Xây dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đô thị, khu dân cư, khu chế xuất

– Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

5. Trang trí nội, ngoại thất

6. San lấp mặt bằng

7. Khảo sát địa chất công trình