Th11 6, 2015

Thủ đô Hà Nội – tầm vóc mới về quản lý và phát triển đô thị

Danh mục:

Thủ đô Hà Nội – đô thị đặc biệt đã trải qua lịch sử phát triển với bề dày truyền thống và những dấu ấn đặc biệt. Sau khi thực hiện chủ trương lớn về mở rộng địa giới hành chính và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô đã trải qua một giai đoạn mới về phát triển đô thị. Để có sự thay đổi cả về lượng và chất, nhất là tầm vóc, quy mô và diện mạo, công tác quản lý đô thị cũng đã có những bước chuyển biến vượt bậc. Đọc thêm