Th10 21, 2015

Đột phá trong chỉnh trang đô thị

Danh mục:

Những năm qua, TP Hồ Chí Minh đã có những đột phá mạnh mẽ trong công tác quy hoạch và chỉnh trang đô thị. Nhiều công trình giao thông, kiến trúc hiện đại mọc lên, hàng nghìn người dân sống trong những khu nhà lụp xụp ven kênh rạch, những chung cư cũ đã thay đổi cuộc sống. Niềm tin về một thành phố phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình càng có thêm cơ sở hơn khi Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 10 đã xác định “Chỉnh trang và phát triển đô thị” là chương trình đột phá mới của thành phố. Đọc thêm